Infoetikett, valör, fr 5:- röd, streckkod32x51 mm
Infoetikett, valör, fr 5:- röd, streckkod32x51 mm