Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 500 internationella fältarbetare som tillsammans med 30 000 lokalt anställda bedriver verksamheten i fält. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

"Under 2013 har situationen i flyktinglägret Maban i Sydsudan stabiliserats. Det är fortfarande tuffa omständigheter i landet. När fotot togs var det 40 grader varmt och svårt att hitta ett ställe med skugga. Genom flera stora vaccinationskampanjer har tusentals liv kunnat räddas" 

Nattvandrarna

Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa en ökad social trygghet som kan medverka till att minska risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Nattvandrarna Sverige är en ideell, demokratiskt uppbyggd folkrörelse och intresseorganisation för lokala nattvandrarföreningar runt om i landet. Nattvandrarna Sverige engagerar sig i samarbeten med flera aktörer i samhället. Till exempel utbildar polisen alla nattvandrargrupper i lag och rätt, Beroendecentrum föreläser droger och Röda Korset lär ut första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Nattvandrarna Sveriges vision är att vara en vuxen förebild som kan motverka användning av droger, våldsamhet och vandalism.

 

 

Stäng