Kontakta oss

Signex har sedan 1993 hjälpt en mängd olika företag inom detaljhandeln att förverkliga önskemålen om att få rationellare, lönsammare och mer säljande mötesplatser. Det gör vi genom att leverera produkter för tydligare kommunikation, mersäljande exponeringar och kompletta inredningskoncept. Inom ramen för Signex Academy så utbildar vi personal och förmedlar kunskaper till en effektivare handelsplats. Signex Concept är när vi tar fram och skapar en framgångsrik mix av olika produkter och genomtänkta utbildningar för att uppnå maximal säljeffektivitet/kvm. När du vill inreda, utrusta, kompetensutveckla och målmedvetet driva din handelsplats lönsammare så vill och kan Signex alltid vara din samarbetspartner.

Många av våra kunder är kedjeföretag, bensinbolag, fabrikanter, byråer och lokala butiker i de flesta branscher. Våra kunder finns framförallt i Sverige. Vi arbetar både med egna agenturprodukter och med ett stort nätverk av producerande samarbetspartners. Leveranser sker både från vårt eget lager och direkt från våra samarbetspartners lager.