Stäng

 

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Giving Peoples målgrupp är de i Sverige 232 000 barn som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.

Vi arbetar för barns rättigheter över hela världen

Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Vi är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i 75 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Vi arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

>> Gåvobevis

Nattvandrarna

Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa en ökad social trygghet som kan medverka till att minska risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Nattvandrarna Sverige är en ideell, demokratiskt uppbyggd folkrörelse och intresseorganisation för lokala nattvandrarföreningar runt om i landet. Nattvandrarna Sverige engagerar sig i samarbeten med flera aktörer i samhället. Till exempel utbildar polisen alla nattvandrargrupper i lag och rätt, Beroendecentrum föreläser droger och Röda Korset lär ut första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Nattvandrarna Sveriges vision är att vara en vuxen förebild som kan motverka användning av droger, våldsamhet och vandalism.