Med medarbetarna i fokus.

Med rätt strategi och rätt verktyg för respektive kanal är mycket vunnet för att skapa en bra kundupplevelse på din handelsplats. Men glöm inte bort de viktiga medarbetarna! Med vårt Academy-erbjudande hjälper vi dig att vässa hela organisationen ytterligare, genom att tillföra insikter om dina kunders beteende och önskemål. Här ligger fokus på att öka kunskapen och höja servicenivån ytter-ligare några snäpp. Välj de delar du har behov av eller låt oss skräddarsy en hel utbildning baserad på dina behov.

Från analys till genomförande.

Signex står vid din sida genom hela processen och anpassar gärna lösningarna efter dina specifika önskemål. Tillsammans tar vi förbättringsarbetet hela vägen: från analys via handlingsplaner och genomförande, till uppföljning och åtgärdsförslag. Vi ser gärna ett långsiktigt arbete för att kvalitetssäkra din handelsplats kontinuerligt. Alltid med kvalitet, personlig dialog och omtanke om medmänniska och miljö som självklara parametrar.

Framtidens handelsplatser.

Signex hjälper dig att förbättra kundupplevelsen så att den blir lika positiv i alla kanaler, sömlöst och integrerat. Det gör vi genom fyra kärnområden: Omnichannel, Instore, Digital och Academy samt genom insikter om vad konsumenterna vill ha idag – och kommer att vilja ha i framtiden.

Till oss är du välkommen för rådgivning runt optimering av den totala köpupplevelsen i alla kanaler eller av en specifik utvald del, beroende på var du står idag och vart du är på väg. Inget uppdrag är för stort eller för litet och vårt mål är alltid detsamma som ditt:

Att skapa ännu mer lönsam handel.

Vässa kundupplevelsen med Academy.

Academy är ett av Signex fyra ben och kan hjälpa dig inom bland annat följande områden:

Butiken som medium
Varför säljer vissa handelsplatser bättre än andra? Här får du svaren. Vi ger dig grunderna för en aktiv butik, där kunden trivs.

Från expedit till butikssäljare
Från passiv expedit till kundvårdande butiksäljare. Vi har kunskaperna som ger aktiva och lönsamma medarbetare på din handelsplats.

Organisationsutveckling
Har din verksamhet rätt laguppställning för att lyckas nå uppsatta mål? Och har medarbetarna rätt förutsättningar för att åstadkomma det de ska? Vi hjälper dig att optimera organisationen.

Workshop vid mässa eller konferens
Oavsett om du samlar dina medarbetare eller samarbetspartners, kan vi närvara och fungera som inspiratör och kunskapsförmedlare inom något av våra specialområden.

Modernt ledarskap
Kom hit som chef, gå härifrån som en ledare. Vi ger dig metoderna som hjälper dig att entusiasmera och utveckla verksamheten och medarbetarna.

Sälj- och exponeringshandböcker
Vi tar fram och skapar anpassade handböcker/foldrar som kan hjälpa dig att förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen på din handelsplats.

Varumärke
Vilket intryck ger din handelsplats? Får kunden samma upplevelse i alla kanaler? Vi hjälper dig att höja ribban och utveckla och stärka varumärket genom stöd och coaching.

Digitala och sociala medier
Idag sker kundmötet överallt och dina kunder förväntar sig att bli bemötta på samma goda sätt i alla kanaler. De digitala och sociala medierna är en stor tillgång i kundrelationen – om du använder dem på rätt sätt.

Skylta, exponera och profilera
Hur skapar du säljande och attraktiva skyltningar inne i din butik och i skyltfönstret? Vi vet.

Rekrytering
Rätt bemanning är A och O för en säljande handelsplats. Vi hjälper dig både att förbereda och genomföra rekrytering av rätt medarbetare.

Storecheck och mystery shopping
Vi tar på oss kundglasögonen och ser på din handelsplats med nya ögon. Nulägesanalys, kvalitetsvärdering, åtgärdsförslag och hjälp vid genomförande.

Butiksekonomi och matematik
Vilka ekonomiska faktorer påverkar handelsplatsens lönsamhet och slutligen överlevnad? Och hur väljer och prissätter du produkter och tjänster för bästa lönsamhet? Här får du insikterna och verktygen.