Stäng

Kundens köpresa är i förändring. ta vår hjälp!

Gamla invanda "shoppingmönster" är sedan länge upplösta och idag finns inga bestämda regler för var ett köpbeslut börjar och slutar. Men helt klart är att det blir allt viktigare för dig som bedriver handel att anpassa dig efter kundens nya behov och förväntningar på butiken – totalupplevelsen måste vara på topp alla dagar i veckan!

Det är här vi på Signex kommer in i bilden. Genom att lära känna dig och dina kunder ännu mer så kan vi ta kundupplevelsen och försäljningen till nya nivåer. Det gör vi genom att bland annat använda olika typer av kundanalysverktyg med hjälp av kameror och WiFi. Vi får då reda på en stor mängd faktiska fakta som sedan hjälper oss att tillsammans använda rätt typ av "verktyg" för förändringar och förbättringar i butiken. Vi har sedan tillgång till hela "verktygslådan" för åtgärder, alltifrån att skapa ett nytt butikskoncept, hur vi bör ändra butikens layout, var vi ska exponera på rätt het plats i butiken för merförsäljning, ökad kundskap om våra kundprofiler till utbildningar för butikspersonalen och mycket mer för att optimera butiken!

Väl mött hos oss på Signex!